SOMMERUTVEKSLING

SHORT TERM YOUTH EXCHANGE

OVERSIKT OVER SOMMERLEIRE, CAMPS, 2023

Oppdateres etter som arrangementer blir meldt inn

HVA OMFATTER DETTE PROGRAMMET?

Short Term Youth Exchange (sommerleirer og  camps)  har en varighet på et par uker og oppover til noen flere uker.  Den som sender ut en ungdom har ikke krav om å ta imot. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i dette programmet.

Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Campene er åpne for alle ungdommer, uavhengig av Rotary tilknytning. Varigheten på dette tilbudet er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste sommerleirer har en kostnad på € 100 - 1.000. Utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv.

HVEM KAN DELTA?

I utgangspunktet kan ungdom mellom 15 – 30 år delta på disse sommerleirene. Arrangørene eller klubbene som inviterer setter  aldersgrenser for sine arrangement. Grunnen til dette er ønske om å få en gruppe som er forholdsvis likt aldersmessig sammensatt.

Den som søker må være utadvendt og sosial. Hensikten med at Rotary har dette tilbudet er nettopp å bli kjent med andre land sin kultur og levemåte. Språket på disse samlingene er engelsk så den som søker må beherske dette tilfredsstillende. Deltagerne vil bli som hovedregel bli innlosjert i forskjellige vertsfamilier og vil få innsyn i det aktuelle landet sin måte å leve på. Gjennom samvær med andre deltagere vil han også få innsyn i andre land og hvordan de har det. Kanskje spesielt forhold som berører ungdom som utdannelse og muligheter videre i livet. Videre vil man selvsagt bygge nettverk som kan komme til nytte senere i livet.

HVORDAN FUNGERER DETTE?

Fra januar til april blir mange forskjellige sommerleirer presentert. De fleste land i Europa og noen utenfor Europa arrangerer sommerleirer hvert år. Totalt blir det årlig arrangert i overkant av 80 – 100 sommerleirer rundt omkring. Invitasjonene som kommer har informasjon om alder, antall deltagere, tidspunkt og program for samlingen. Sommerleirene har gjerne et tema og det kan være så mangt alt fra dykking, seiling, kultur, sykling, musikk, osv, osv. Liste over de forskjellige tilbudene blir lagt ut ved å følge linken øverst på denne siden . Etter hvert blir denne listen oppdatert jevnlig.

Informasjon om hvordan du søker finner du HER

 Søknadskjemaet ligger  HER og kan lastes ned derfra.

 Den som får plass på en sommerleir må betale kr 1.500 i gebyr.
Det er ikke gebyr for å sende inn en søknad.


HVORFOR ER DETTE VIKTIG?

Ungdomsutvekslingen er et av de store programmene innenfor vårt internasjonale arbeid og engasjement for fred og verdensforståelse. Årlig utveksles 8 – 9.000 ungdommer gjennom dette programmet og svært mange  rotarianere er engasjert i dette arbeidet.

Denne delen av Rotary skaper også grunnlaget for neste generasjon rotarianere. Det er ingen tvil om at en positiv tilknytning og opplevelse gjennom en rotaryklubb gjør at de på en senere fase i livet kan komme inn som medlemmer av Rotary.Programmene administreres av:

Inbound: (Ungdom som deltar på sommerleir i Norge)

John Stennes
Nybøvegen 15
6907 Florø
Mobil: +47 908 21 593
E-post: john.ivar.stennes@gmail.com

Norske camps, kun for utenlandske søkere:

Distrikt 2250

Distrikt 2260

Distrikt 2290

Distrikt 2310


Outbound: (Ungdom som deltar på sommerleir i utlandet)
Inger Marie Seth
Ågnegjerdet 68
6040 Vigra
Mobil: 950 53 060
E-post: inger.marie.seth@gmail.comPlanlagte aktiviteter:

Informasjonsmøte for studenter
10. jun. 2023, 09.00 - 16.00

Informasjonsmøte for studenter og foreldre. Sted: ...

Les mer


Rotary links

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge