MULTI DISTRIKT NORGE D.2250-2310

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.

Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten 33.000 klubber med til sammen over 1.2 millioner medlemmer

Rotarys lovgivende forsamling er lovrådet (Council on Legislation). Lovrådet trer sammen hvert tredje år for å behandle innkomne forslag til endringer i lover og vedtekter og forslag til policy- eller prosedyreendringer som ikke krever formelle lovendringer.  

Et viktig trinn i Rotary's historie var opprettelsen av Rotaryfondet (The Rotary Foundation) i 1917. Rotaryfondet har vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary's arbeid og er i dag et av verdens største privatfinansierte stipendie-program og driver dessuten en omfattende humanitær virksomhet. De fleste rotarystipendene er gitt av Rotaryfondet.Planlagte aktiviteter:

Informasjonsmøte for studenter
10. jun. 2023, 09.00 - 16.00

Informasjonsmøte for studenter og foreldre. Sted: ...

Les mer


Rotary links

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge