MULTIDISTRIKT NORGE 

Multidistriktet (MD) er et koordinerende organ for distriktene, herunder arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge (Norfo).

Ungdomsutvekslingskomiteen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO).

MD koordinerer arbeidet og ivaretar fellesoppgaver for de ulike distriktene, samt sikrer helhetlig praksis og like rutiner i Norge.

Multidistriktets hovedoppgave og ansvar:

MDYEO er på vegne av Norfo ansvarlig for at Norfos ungdomsutvekslingskomite er kjent med RIs krav til, og gjeldende regelverk for Rotarys ungdomsutvekslingsprogram

 

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfo’s utvekslingskomite, og rapporterer til MDYEO.

MDYEO’s stab består av: 

Korrespondent Afrika, Asia, Europa og Oseania

Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika

Short Term koordinator Inbound

Short Term koordinator Outbound

Koordinator IT/ Databasen vår

Koordinator Innkjøp, Arrangement og fakturering
Planlagte aktiviteter:

Informasjonsmøte for studenter
10. jun. 2023, 09.00 - 16.00

Informasjonsmøte for studenter og foreldre. Sted: ...

Les mer


Rotary links

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge